NetMotion Mobility

NetMotion Mobility je softvér pracujúci na báze CLIENT/SERVER, ktorý bezpečne rozširuje podnikovú sieť na mobilné prostredie. Ide o inteligentný mobilný VPN softvér, ktorý maximalizuje produktivitu mobilného pracovníka v teréne tým, že udržiava a zabezpečuje dátové pripojenie. Pracovník sa pri tom môže pohybovať medzi rôznymi sieťami alebo v oblastiach bez bezdrôtového pokrytia.

Tento softvér je navrhnutý špeciálne pre bezdrôtové prostredie a poskytuje IT administrátorom zabezpečenie a centralizovanú kontrolu potrebnú na efektívne riadenie firemných sietí. Mobility dopĺňa už existujúce informačné systémy, je vysoko škálovateľný, ľahko sa nasadzuje a udržiava. Keď mobilné zariadenie stratí signál alebo sa prepne do úsporného režimu, Mobility pozastaví aplikácie a udržiava virtuálne pripojenie, následne po znovuzískaní signálu sa všetky aplikácie obnovia bez straty dát. Ak sa mobilné zariadenie vráti do prevádzky v inom bode siete alebo sa pripája z nového miesta, server Mobility prenáša dáta na nové miesto, a to aj v prípade ak sa zariadenie pripojí do inej podsieti alebo dokonca úplne inej sieti.

Mobility rieši problémy s pomalými, nespoľahlivými a neistými spojeniami v rámci bezdrôtových širokopásmových sietí založených na IP a pridáva funkcie, ktoré zahŕňajú optimalizáciu využitia dát, kompresiu a šifrovanie. Mobility tiež rozširuje možnosti centralizovaného riadenia systému káblových sietí na bezdrôtové pripojenia a integruje ich so súčasnou bezpečnosťou siete. Poskytuje konzolové aplikácie, ktoré môžu používať systémový administrátori na konfiguráciu, správu vzdialených pripojení a odstraňovanie problémov s takýmito pripojeniami.
 

Sieťová optimalizácia

Sieťová optimalizácia vyladí výkon pripojenia tak, aby základné podnikové aplikácie fungovali spoľahlivo na všetkých druhoch bezdrôtových sietí. Optimalizácia zabezpečuje, že aplikácie, zdroje a pripojenia sú prispôsobené pre slabé a prerušované pokrytia. Zariadeniam umožňuje prechádzať medzi rôznymi sieťami v závislosti od podmienok a dostupnosti. Postará sa o to, aby mohli zostať mobilný pracovníci neustále pripojený do kritických podnikových aplikácií a tým tak zvyšuje ich produktivitu.

Sieťová optimalizácia ponúka:

 • Kompresiu dát a zrýchlenie pre lepší výkon
 • Umožňuje produktivitu bez ohľadu na pokrytie
 • Nepretržité spojenie kdekoľvek sa pracovníci nachádzajú
 • Lepšiu kontrola dát pre lepšiu kontrolu nákladov

 

Prispôsobiteľné pravidlá

Prispôsobiteľné pravidlá poskytujú IT administrátorom možnosti ako zjednodušiť a vyladiť mobilný používateľský zážitok. Podrobná administratívna kontrola pre aplikácie, užívateľov, zariadenia a siete vytvára spojenie, ktoré automaticky reaguje na neustále sa meniace prostredie mobilných zariadení vrátane času, polohy, sieťových podmienok a dopytu po dátach. Administrátori môžu pomocou pravidiel kontrolovať a riadiť náklady a udržiavať produktivitu používateľov. Pracovníci sa tak môžu sústrediť na svoju prácu namiesto nastavovania svojich mobilných zariadení.

Tieto pravidlá riešia napríklad:

 • Kontrolu nad prioritami aplikácií a prístupov
 • Problémy s výkonmi aplikácií
 • Neregulované používanie aplikácií
 • Obmedzenia aplikácií s vysokým dátovým prenosom
 • Flexibilnú bezpečnosť

 

Analýza výkonnosti a diagnostika

NetMotion Diagnostics poskytuje neustále analytické údaje v reálnom čase na mobilných zariadeniach (Windows, iOS a Android), aplikáciách a sieťach (súkromných aj verejných). Robustné dáta ponúkajú skutočný obraz o tom, ako pracovníci, zariadenia a aplikácie využívajú prenos dát v sieti, čo umožňuje administrátorom robiť inteligentnejšie rozhodnutia na vyladenie a zvýšenie používateľskej skúsenosti a produktivity. A keďže je často ťažké zistiť, či sú zdanlivé problémy s pripojením spôsobené viacerými sieťami (mobilné, WiFi, Ethernet atď.), aplikáciami alebo hardvérom, takéto kompletné informácie umožňujú administrátorom nájsť problém skutočne rýchlo a tým zabezpečia aby mohol byť pracovník opäť produktívny. Prostredníctvom analýzy a integrácie v reálnom čase s nástrojmi na analýzu SIEM a BI (napr. aplikácia NetMotion Mobile Deployment v spoločnosti Splunkbase) sú zodpovední obchodní manažéri lepšie pripravení pri rozhodovaní o ich investíciách a prevádzke mobilných technológií.

Diagnostika zahŕňa okrem iného:

 • Špecifické informácie pre odstraňovanie problémov a analýzu základných príčin
 • Informácie o GPS pozícií zariadenia
 • Analytické údaje o podmienkach a využití siete v reálnom čase

 

Bezpečnosť

Prostredníctvom správy NetMotion Mobile Performance Management (MPM) môžu administrátori úspešne realizovať vysoko flexibilnú a programovateľnú bezpečnostnú mobilnú stratégiu. Zabezpečený tunel chráni nie len údaje odosielané medzi zariadením a podnikovými zdrojmi ale aj aplikácie, ktoré sú spustené cez verejné siete bez ohľadu na umiestnenie. Silná autentizácia a šifrovanie zabezpečujú, že dátová komunikácia je chránená v neistých verejných sieťach. Administrátori môžu konfigurovať možnosti jednotlivých aplikácií, používateľov, zariadení alebo dokonca sietí, čím zabezpečia prispôsobiteľný a bezpečný prístup k podnikovým údajom. Najdôležitejšie je, že administrátori taktiež môžu prísne obmedziť prístup na diaľku bez toho, aby zaťažovali mobilných pracovníkov.

Bezpečnosť NetMotion ponúka:

 • Členitú bezpečnosť a flexibilitu
 • Rozšírené zabezpečenia pre veľmi citlivé a regulované odvetvia
 • Zabezpečenie firemných zdrojov pred nezabezpečenými zariadeniami a sieťami
 • Podporu integrácie s populárnymi bezpečnostnými nástrojmi

 

Oboznámil som sa s ochranou osobných údajov a cookies.