Dochádzkový systém

Riešenie pozostáva z hardvérovej a softvérovej časti. Systém rieši evidenciu dochádzky podľa platnej legislatívy, udržiava históriu dochádzky, neprítomnosti v práci a podobne. Súčasťou je portál pre zamestnancov, kde je možné kontrolovať stav pracovného fondu a podľa pridelených rolí aj robiť zmeny v údajoch. Implementovaná je aj integrácia na SAP v podobe dávkového systému.