Produkty

Vytvorili sme softvér, ktorý vám pomôže vo vašom biznise. Dôraz pri ňom kladieme na kvalitu a bezpečnosť.
 
 

Webové stránky:
 
Ponúkame vlastné webové stránky. U nás máte na výber z viacerých template-ov, prispôsobiteľných pre vaše potreby. V prípade záujmu ponúkame aj ich úpravu, či spravovanie.
NetMotion Mobility:
 
NetMotion Mobility je softvér pracujúci na báze CLIENT/SERVER, ktorý bezpečne rozširuje podnikovú sieť na mobilné prostredie. Ide o inteligentný mobilný VPN softvér, ktorý maximalizuje produktivitu mobilného pracovníka v teréne tým, že udržiava a zabezpečuje dátové pripojenie.
ERIS:
 
Ekonomický systém ERIS je komplexný ekonomický systém vyvinutý našou firmou. Obsahuje moduly: Podvojné účtovníctvo, Odbyt, Mzdy a personalistika, Majetok, Odberatelia, dodávatelia, Pokladňa, Kniha jázd, Zákazky, Výroba.
Dochádzkový systém:
 
Riešenie pozostáva z hardvérovej a softvérovej časti. Systém rieši evidenciu dochádzky podľa platnej legislatívy, udržiava históriu dochádzky, neprítomnosti v práci a podobne. Súčasťou je portál pre zamestnancov, kde je možné kontrolovať stav pracovného fondu a podľa pridelených rolí aj robiť zmeny v údajoch. Implementovaná je aj integrácia na SAP v podobe dávkového systému.

 

Oboznámil som sa s ochranou osobných údajov a cookies.