Tvorba prevádzkových modelov v organizáciách

Oboznámil som sa s ochranou osobných údajov a cookies.