Six parts of operating model canvas

Oboznámil som sa s ochranou osobných údajov a cookies.